Værmåling

Vi har målt temperatur og snødybden utenfor stuevinduet om morran. Det har vært 17 dager med nedbør på ekspedisjonen. Februar er den måneden det har vært mest snø i gjennomsnitt det her halvåret, med 58 cm snø. 6. og 7. mars var de dagene med mest snø, med hele 72 cm med snø. Den 6. mai forsvant snøen helt, på en liten måned smeltet snøen fra 40 cm til 0 cm.

Kaldeste temperatur i loggen er -19°C, men vi har sett en gang før vi begynte med bloggen -27°C, som er like kaldt som det kan være i arktis. Noen dager i månedsskiftet mai-juni var det 15°C, noe som gjorde de dagene til de varmeste dagene på ekspedisjonen. Januar var det gjennomsnitt -9,4°C, så har det øket gradvis, og vært minusgrader helt ut april, og i juni har det vært gjennomsnitt 9,3°C.

Vi har 4 værtyper i loggen vår: sol – som det har vært mest av, sol bak sky, sky – som det har vært minst av – og nedbør. I januar har det vært 11 dager med sol, i februar var det 17 dager med sol, i mars var det 13 dager med sol, i april var det 14 dager med sol, i mai var det 14 dager med sol, og i juni var det 16 dager med sol. Hver dag har vi gitt 1, 2, 3 eller 4 poeng, 1 poeng for nedbør, 2 poeng for sky, 3 poeng for sol bak sky, og 4 poeng for sol, og så har vi regnet sammen alle tallene og fått resultater. Juni var den fineste måneden!

Juni har flest poeng - og dermed finest vær. I alle månedene har det i gjennomsnitt vært mellom sol (4 poeng) og sol bak sky (3 poeng) hver dag. Tabellen er korrigert for forskjellig antall dager i hver måned.

Det var været som var på ekspedisjonen vår.

Hilsen Ask.